Wij hechten veel waarde aan het opleiden van de volgende generatie (kinder)artsen

Foto van Gavin ten Tusscher

Gavin ten Tusscher, kinderarts

“Kindergeneeskunde is een buitengewoon boeiend en uitdagend beroep. Het is een beroep waarin je veel voor een ander kunt betekenen. Mijn werkmotto is: ieder kind verlaat mijn spreekkamer als ‘een groter mens’. Ik vind het fijn niet alleen oog te hebben voor somatische problematiek, ook psychosociale behoeften zijn belangrijk.”

Als opeens de puzzelstukken bij elkaar komen en een duidelijke diagnose naar voren komt

 “Kinderen zijn geen aanstellers. Een kind met een zeer been gaat er niet op lopen. Als het niet meer zeer doet, is het kind weer springend te vinden op de trampoline. Kinderen zijn vaak snel ziek, maar ook snel weer beter. Veruit de meeste kinderen genezen volledig. Soms overlijdt een kind – ook dat is deel van het leven. Dat vind ik een extra zwaar deel van het vak. Echter ook dan kan ik als kinderarts van betekenis zijn. Zorg bieden in de laatste levensfase en begeleiding in de periode erna. Ouders en kinderen uitten waardering voor wat wij doen, ieder op hun eigen manier. Kinderen doen dat vaak in de vorm van een tekening. Dat maakt veel goed! Ook kan ik genieten als opeens de puzzelstukken bij elkaar komen en een duidelijke diagnose naar voren komt. Vooral als het om een zeldzame diagnose gaat. Ik denk dat dat hoort bij ‘dokter zijn’.”

Bouwen aan de beste kinderkliniek boven het Amsterdam-Rijnkanaal

“Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterland Ziekenhuis: twee verschillende organisaties en culturen. Werken in een fusieziekenhuis brengt beweging en vernieuwing. Samen werken we aan de beste zorg. Als je wil bijdragen aan het bouwen van de beste kinderkliniek boven het Amsterdam-Rijnkanaal, dan is het Dijklander Ziekenhuis een goede keuze! Wij zijn een vakgroep van 15 kinderartsen, ongeveer 10 fte. Iedereen heeft een eigen aandachtsgebied en we maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Onze patiëntenpopulatie is groot en we zien veel ingewikkelde pathologie.”

Wij hechten veel waarde aan het opleiden van de volgende generatie (kinder)artsen

“De ambities van de vakgroep kindergeneeskunde zijn verwoord in een visiedocument. Het is onze ambitie de beste kinderkliniek boven het Amsterdam-Rijnkanaal te zijn. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze zorg. Ook hechten wij veel waarde aan het opleiden van de volgende generatie (kinder)artsen, huisartsen en SEH-artsen. Dit doen wij met veel enthousiasme. Een veilige leeromgeving vinden wij een randvoorwaarde. Hier besteden wij veel tijd en aandacht aan. Ook verrichten we relatief veel wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast maken we ons sterk voor een maatschappij zonder onnodige hormoon verstorende stoffen. Ik ben trots op onze ambities en wat we gezamenlijk hebben bereikt."

"Kinderartsen hebben een prachtige vak. Het Dijklander Ziekenhuis biedt de mogelijkheid ons vak op een waardige en doeltreffende manier uit te oefenen. Ook is er mogelijkheid voor groei, dat is prettig. Ook ik wil mijn spreekkamer verlaten als ‘een groter mens’, figuurlijk dan!”

Bekijk de vacatures voor Medisch specialist, aios en anios