Wetenschap

Dijklander is een opleidingsziekenhuis met zeven medische vervolgopleidingen en wil verder groeien. Dijklander zoekt met topklinische ambities aansluiting bij de groep van topklinische koplopers op het gebeid van medisch zorg, opleiding, wetenschap en innovatie.

De wetenschapscommissie is aangesteld door de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor het stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis. De commissie adviseert de Raad van Bestuur over het wetenschappelijk onderzoeksbeleid en de uitvoering daarvan in het ziekenhuis. Zij stimuleren onderzoek door artsen, paramedici en verpleegkundigen.

Het Dijklander doet regelmatig mee aan studies van buitenaf, zoals onderzoek met nieuwe geneesmiddelen of therapieën. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen-geïnitieerd onderzoek. Het Dijklander Onderzoek Centrum (DOC) zorgt voor het toetsen, coördineren en ondersteunen van onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis.

Wetenschap

Het Dijklander Onderzoek Centrum (wetenschapsbureau)

In het DOC worden de toetsing en het toezicht op de uitvoering van alle vormen van medisch wetenschappelijk onderzoek (investigator & industrie geïnitieerd WMO en nWMO) alsmede de ondersteuning bij de voorbereiding, planning, uitvoering en voortgangsbewaking volgens de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving onder één dak gebracht.

Samenstelling Dijklander Onderzoek Centrum (DOC):
  • Áine Honohan, hoofd, wetenschapscoördinator / epidemioloog
  • Mies Manshanden-Neeft, adviseur wetenschap
  • Maisha van der Zon-Bakker, adviseur wetenschap
  • Beate Kloss, adviseur wetenschap
  • Carla van Nes, research verpleegkundige
  • Yvonne Dekken-van Berghorst, research verpleegkundige
  • Eric Sonneveld, chirurg, decaan leerhuis , lid dagelijks bestuur DOC
  • Paul van Bergen, cardioloog, lid dagelijks bestuur DOC

In het Dijklander Ziekenhuis is ruimte voor eigen-geïnitieerd onderzoek, maar meestal vindt onderzoek plaats in samenwerking met andere organisaties. Dat kan een Universitair Medisch Centrum zijn, zoals het Amsterdam UMC, maar ook een ander collega-ziekenhuis, in of buiten onze regio, of een innoverend bedrijf dat een nieuw geneesmiddel of medisch hulpmiddel ontwikkelt. Heb je een algemene vraag over wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis, mail naar DOC@dijklander.nl. Indien het een lokale toetsing van een onderzoeksdossier betreft, mail dan naar indieningDOC@dijklander.nl

Toestemmingsprocedure wetenschappelijk onderzoek

Al het onderzoek dat in het Dijklander Ziekenhuis wordt uitgevoerd moet door de raad van bestuur goedgekeurd worden. Dit geldt voor elk type onderzoek, ook niet WMO-plichtig onderzoek, onderzoek in het kader van onderwijs en onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van faciliteiten van het ziekenhuis. Alle ingediende onderzoeksvoorstellen worden, op verzoek van de raad van bestuur, door het Dijklander Onderzoek Centrum beoordeeld.
Voor toestemming van de raad van bestuur kan een onderzoeksdossier via CASTOR SMS ingediend worden. Lees hier hoe je een account aanmaakt. Indien je een account hebt, kan je meteen inloggen

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteit
- geen bezwaar regeling

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. In deze informatie folder leggen wij uit wat dit voor u betekent
Indien u niet wilt dat uw gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of kwaliteit, kunt u daar tegen bezwaar maken.

Wetenschapscommissie

De raad van bestuur wordt door de wetenschapscommissie geadviseerd over de voorwaarden voor en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. De wetenschapscommissie vergadert 4 keer per jaar en wordt ondersteund door het Dijklander Onderzoek Centrum.

Wetenschapssymposium

Jaarlijks organiseert het Dijklander Onderzoek Centrum het wetenschapssymposium. Tijdens dit symposium wordt de Dr. Th. Velius wetenschapsprijs uitgereikt voor een publicatie waarbij de onderzoeker van het Dijklander Ziekenhuis 1e, 2e of laatste auteur is.
Hiernaast wordt de stimuleringsprijs voor jonge onderzoekers toegekend. Voor het hoofdthema van het symposium wordt een inspirerende gastspreker uitgenodigd.

Wetenschappelijke stage

Ben je masterstudent en zoek je een wetenschappelijke stage? Neem dan contact op met het Dijklander Onderzoek Centrum via doc@dijklander.nl