Ondersteuning

adviseur in gesprek

Het Dijklander leerhuis biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden en faciliteiten rondom opleiden en ontwikkelen:

Coaching en advies
>  E-learning
>  Medische bibliotheek
>  Spreekbeurtkoffer voor basisschoolleerlingen
>  Skills-centrum

Coaching en advies

Coaching is een resultaatgerichte vorm van persoonlijke begeleiding op vrijwillige basis, die gericht is op de professionele ontwikkeling van het individu. Medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis kunnen gebruik maken van de individuele ondersteuning van een coach. Coaching is bedoeld als middel om het functioneren van de medewerker te verbeteren. Uitgangspunt voor de coaching is: de kwaliteiten van de medewerker benutten om zijn/haar doelen te bereiken. In het coachingstraject betekent dat inzicht krijgen in de kwaliteiten en patronen om van daaruit gedragsverandering toe te passen. 

Het Dijklander leerhuis geeft binnen de eigen organisatie advies op het gebied van opleiding en opleidingsbeleid. Ook door andere organisaties kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het Dijklander leerhuis.

E-learning

Het Dijklander Ziekenhuis is een voorstander van Blended leren: opleiden door een combinatie van theorie en vaardigheidsonderwijs met behulp van e‑learning. Elke medewerker heeft toegang tot de e-learning omgeving, zowel in het ziekenhuis als vanuit thuis. Daardoor kunnen medewerkers op een voor hen geschikt moment de theorie bestuderen en eventuele toetsen maken. Het Dijklander Ziekenhuis heeft een groeiende lesbibliotheek met allemaal verschillende trainingen.

Medische bibliotheek

De medische bibliotheek is hét digitale en fysieke informatiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis. Hier kan iedereen terecht voor het raadplegen van wetenschappelijke literatuur over onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. De bibliotheek is gericht op medisch-specialisten, arts-assistenten en coassistenten, verpleegkundigen en paramedici.

Zoals van een ambitieus opleidingsziekenhuis mag worden verwacht, is de medische bibliotheek van het Dijklander Ziekenhuis goed voorzien en media technisch vooruitstrevend. De catalogus vermeldt ca. 2500 boektitels en 700 abonnementen, vooral online, op medische en paramedische tijdschriften. Ook heeft de bibliotheek toegangslicenties tot belangrijke medische databases.

In de bibliotheek kunt u hulp vragen bij het zoeken naar literatuur en kunt u met al uw vragen terecht over vakliteratuur. Ook is het personeel zeer ervaren in het doen van searches in o.a PubMed bijvoorbeeld in het kader van het zoeken naar evidence voor een Pico of CAT.

Contact

Uiteraard kunt met al uw vragen terecht bij de bibliothecaris. U kunt langskomen op locatie Hoorn op de tweede etage en voor locatie Purmerend op de 1e etage of een afspraak maken:

Telefoonnummer: 0229 - 25 75 27
E-mail: bibliotheek@westfriesgasthuis.nl

Spreekbeurtkoffer

Echte laboratoriumbuisjes, een operatiejasje, een stethoscoop, ECG-stickers... Een spreekbeurt over ‘het ziekenhuis’ wordt nog veel levendiger als je ook echte ziekenhuisspullen kunt laten zien aan je klasgenoten.

Spreekbeurtkoffer

Ben je een basisschoolleerling en geef je binnenkort een spreekbeurt over het ziekenhuis? Dan heb je de mogelijkheid om de spreekbeurtkoffer te lenen. In de spreekbeurtkoffer zitten verschillende foto’s en materialen waarmee je de spreekbeurt nog echter kan maken. 

De spreekbeurtkoffer kan je voor maximaal twee weken lenen. Bij het ophalen van de koffer betaal je een borg van € 20,- , die je bij het inleveren van de koffer weer terugkrijgt.

Heb je interesse en wil je de spreekbeurtkoffer lenen? Neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer of stuur een mailtje. De spreekbeurtkoffer wordt alleen vanuit locatie Hoorn uitgegeven.

Contact

Telefoonnummer: 0229 - 20 86 30
E-mail: leerhuis@westfriesgasthuis.nl

 

Skills-centrum

Het Skillscentrum biedt een realistische en veilige leeromgeving. Professionals kunnen daar hun vaardigheden oefenen. Er wordt onder andere reanimatieonderwijs gegeven en er vinden simulatietrainingen plaats.

Patiëntenzorg is dynamisch werken binnen een complexe omgeving. Om hoogwaardige en veilige zorg te kunnen bieden hoort daarbij een aansluitend aanbod van training en onderwijs. 
De faciliteiten van het Skillscentrum zijn een belangrijk instrument om professionals goed te kunnen trainen en toetsen, met als doel de taakvolwassenheid van medewerkers te borgen.

Contact

Wil je een training op maat? Dan kun je contact opnemen met het Skillscentrum van het Dijklander leerhuis via:

Telefoonnummer: 0229 - 20 88 00
E-mail skillscentrum@westfriesgasthuis.nl