Onderzoek

Foto van onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Het Dijklander Ziekenhuis vindt het belangrijk dat artsen, physician assistants en verpleegkundigen patiëntgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek doen. Daarvoor heeft de raad van bestuur het wetenschapsbeleid ingezet. Zo kunnen ze vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe kennis en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op medisch vakgebied. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden of diagnostiek.

Het wetenschapsbureau

Het wetenschapsbeleid wordt uitgevoerd door het wetenschapsbureau. Dat bureau heeft twee hoofdtaken: aan de ene kant de onderzoekers helpen en ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van patiëntgebonden onderzoek. Aan de andere kant kwaliteitsborging van het opzetten en de uitvoering van dat patiëntgebonden onderzoek.

Samenstelling wetenschapsbureau:

  • Áine Honohan, Wetenschapscoördinator / epidemioloog
  • Mies Manshanden – Neeft, Adviseur wetenschap
  • Carla van Nes, Research verpleegkundige
  • Agnes Oostrom-Scholtze, Research medewerker 

Eigen-geïnitieerd onderzoek én
onderzoek in samenwerking met externe partijen

In het Dijklander Ziekenhuis is ruimte voor eigen-geïnitieerd onderzoek, maar meestal vindt onderzoek plaats in samenwerking met andere organisaties. Dat kan een Universitair Medisch Centrum zijn, zoals het Amsterdam UMC, maar ook een ander collega-ziekenhuis, in of buiten onze regio, of een innoverend bedrijf dat een nieuw geneesmiddel of medisch hulpmiddel ontwikkelt. Heb je een algemene vraag over wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis, mail naar DOC@dijklander.nl. Indien het een lokale toetsing van een onderzoeksdossier betreft, mail dan naar indieningDOC@dijklander.nl

Toestemmingsprocedure wetenschappelijk onderzoek

Alleen onderzoek dat door de raad van bestuur is goedgekeurd kan in het Dijklander Ziekenhuis uitgevoerd worden. Dit geldt voor elk type onderzoek, ook niet WMO-plichtig onderzoek en onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van patiëntgegevens en/of faciliteiten van het ziekenhuis.

Alle ingediende onderzoeksvoorstellen worden, op verzoek van de raad van bestuur, door het wetenschaps­bureau beoordeeld.

Het wetenschapsbureau werkt met CASTOR studie management systeem (SMS). Voor toestemming van de raad van bestuur kan een onderzoeksdossier via CASTOR SMS ingediend worden bij het wetenschapsbureau. Lees hier hoe je een account aanmaakt. Indien je een account hebt, kan je meteen inloggen

Wetenschapscommissie

De raad van bestuur wordt door de wetenschapscommissie geadviseerd over de voorwaarden voor en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. De wetenschapscommissie vergadert 4 keer per jaar en wordt ondersteund door het wetenschapsbureau.

Wetenschapssymposium

Jaarlijks organiseert het wetenschapsbureau het wetenschapssymposium. Tijdens dit symposium wordt de Dr. Th. Velius wetenschapsprijs uitgereikt voor een publicatie waarbij de onderzoeker van het Dijklander Ziekenhuis 1e, 2e of laatste auteur is.

Hiernaast wordt de stimuleringsprijs voor jonge onderzoekers toegekend. Voor het hoofdthema van het symposium wordt een inspirerende gastspreker uitgenodigd.

Wetenschappelijke stage

Ben je masterstudent en zoek je een wetenschappelijke stage? Neem dan contact op met het wetenschapsbureau.