Bij- en nascholing

Foto van kantoorwerk

Het bij- en nascholingsaanbod van het Dijklander Ziekenhuis richt zich op vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker of een team.

De programma’s zijn afgestemd op de vraag vanuit de organisatie en bevatten actuele en relevante onderwerpen.