Medische opleidingen

Foto van OK-personeel

Opleiden is - na patiëntenzorg - onze tweede kerntaak. Het Dijklander Ziekenhuis is een professioneel leerbedrijf, met zeven erkende medisch specialistische opleidingen en een scala aan verpleegkundige en paramedische opleidingen.

Het opleidings- en onderzoeksklimaat wordt gefaciliteerd door het Leerhuis en de centrale opleidingscommissie. Wij werken samen met de academische ziekenhuizen in Amsterdam bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket. Het Dijklander Ziekenhuis kenmerkt zich door een breed pakket aan hoogwaardige zorg, een positief opleidingsklimaat en verschillende faciliteiten op het terrein van onderzoek. ​​

Coassistenten

Het Dijklander Ziekenhuis is betrokken bij de opleiding van medische studenten tot arts door middel van coschappen. Coassistenten kunnen in masterfase 2 en 3 hun coschap lopen in de Interne Geneeskunde, Chirurgie, Kindergeneeskunde, Ouderengeneeskunde, Spoedeisende hulp, Gynaecologie, Neurologie, Oogheelkunde en keuze coschap Urologie en Orthopedie.

Het Dijklander Ziekenhuis staat bekend als 'vriendelijk' ziekenhuis en wint bijna jaarlijks prijzen als ‘beste coschap in een affiliatieziekenhuis’ van het AMC. Jaarlijks organiseren we 'colunches' om te evalueren hoe de coassistenten het coschap ervaren. Het Dijklander leerhuis is het overkoepelend orgaan bij de planning en organisatie van de coschappen. U kunt informatie verkrijgen via het secretariaat van het leerhuis. 

Medische vervolgopleidingen

Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor artsen in opleiding tot medisch specialist (aios). Als groot perifeer opleidingsziekenhuis heeft het Dijklander Ziekenhuis zeven medische vervolgopleidingen. Bijna alle opleidingen worden verzorgd in samenwerking met een universitair medisch centrum, vooral het VUmc en/of AMC.

Daarnaast biedt het Dijklander Ziekenhuis stageplaatsen aan voor huisartsen en artsen in opleiding tot specialist Geriatrie. Hieronder treft u een overzicht van de aanwezige medische vervolgopleidingen en stageplaatsen.

Specialisme en opleider

 • Interne geneeskunde, Wim Meijer, internist-oncoloog
 • Chirurgie, Eric Sonneveld, oncologisch chirurg en decaan
 • Anesthesiologie, Rienk van Beek, anesthesioloog
 • Oogheelkunde, Luc van Beek, oogarts
 • Keel-, neus- en oorheelkunde, Loet Bauwens, KNO-arts
 • Cardiologie, Paul van Bergen, cardioloog
 • Spoedeisende geneeskunde, Nienke Mullaart-Jansen, SEH-arts

Stageplaats en opleider

 • Specialist Geriatrie, Johan Schuijtemaker, geriater
 • Huisartsgeneeskunde (SEH), Marco Bijvoet, SEH-arts

Centrale Opleidingscommissie (COC)

De COC is een onafhankelijk orgaan binnen de organisatie en valt formeel onder de raad van bestuur. De COC  werkt zeer nauw samen met het Dijklander leerhuis. De COC heeft tot doel om de kwaliteit van de medische opleidingen in het Dijklander Ziekenhuis te bewaken en te bevorderen en een optimaal opleidingsklimaat te creëren.

Hiertoe heeft de COC een intern kwaliteitssysteem ingericht met daarin een aantal toets- en bewakingsmomenten. Aios wordt gevraagd mee te doen aan:

 • D-RECT (meetinstrument om opleidingsklimaat in kaart te brengen)
 • Set-Q (meetinstrument om kwaliteit van de opleiders in kaart te brengen)
 • Exitgesprekken (interview aan het einde van de opleidingsperiode in het Dijklander Ziekenhuis)
 • Interne proefvisitatie (visitatie door een intern samengestelde visitatiecommissie die plaatsvindt vóór een externe visitatie)

 

Activiteiten voor arts-assistenten

De COC organiseert in samenwerking met het leerhuis activiteiten voor arts-assistenten.

Introductieprogramma voor arts-assistenten
Iedere eerste twee werkdagen van de maand vindt een introductiedag plaats. Dit heeft als doel kennis te maken met collega arts-assistenten, te wennen aan de nieuwe omgeving en bekend te raken met allerlei zaken binnen het ziekenhuis. Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit introductieprogramma zijn onder andere:

 • Elektronisch voorschrijven van medicatie
 • Werken met het elektronisch patiëntendossier
 • Patiëntveiligheid
 • Infectiepreventie
 • Donatie
 • Laboratoria
 • Advanced Life Support

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
Voor alle arts assistenten en coassistenten in het ziekenhuis wordt maandelijks onderwijs georganiseerd op woensdagmiddag. Dit zgn. DOO betreft onderwerpen van algemene aard, die niet rechtstreeks vakgebonden zijn. 

Opleidingssymposium
Jaarlijks organiseert het Dijklander Ziekenhuis een opleidingssymposium voor arts-assistenten, coassistenten en medisch specialisten van het Dijklander Ziekenhuis zelf en van ziekenhuizen in de regio. De onderwerpen van het symposium sluiten aan bij de landelijke en/of regionale ontwikkelingen of actualiteiten.

Coaching / vertrouwenspersoon
Het Dijklander Ziekenhuis heeft een coaching procedure voor arts-assistenten opgesteld. De arts-assistent kan middels coaching door een professional ondersteund worden bij het behalen van zelfgekozen doelen en op vrijwillige basis. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon beschikbaar in het Dijklander Ziekenhuis waar de arts-assistenten een beroep op kunnen doen.