“Het oprichten van een IVF-kliniek spreekt echt van lef!”

Nico Mensing op kantoor

‘DOORONTWIKKELAAR’ Nico Mensing van Charante is gynaecoloog

Gynaecoloog Nico Mensing van Charante werkt sinds vijf jaar voor het Dijklander Ziekenhuis. Daarbij is hij medisch manager van zijn hele zorgeenheid en rapporteert in die hoedanigheid, samen met de zorgmanager, rechtstreeks aan de raad van bestuur. Hij noemt zichzelf en zijn collega’s ‘doorontwikkelaars’. “Er zijn de laatste jaren heel wat ontwikkelingen rondom ons vakgebied in gang gezet, met als resultaat onder meer goede geïntegreerde geboortezorg in de regio, 24/7 beschikbaarheid voor acute verloskunde en een splinternieuwe IVF-kliniek. Genoeg om trots op te zijn.”

“Een paar jaar geleden werd met succes de organisatie Geboortehart voor integrale geboortezorg binnen West-Friesland en Waterland in het leven geroepen. Daarin werken ziekenhuis, verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties nauw samen in de zorg voor moeder en kind”, licht Nico toe. “De fusie van Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis veroorzaakte wel even een aardverschuiving bij ons, omdat de hoog- en laagcomplexe zorg werden herverdeeld over de locaties. Maar nu is de afdeling in Hoorn 24 uur per dag bereikbaar voor acute verloskunde. En we hebben een nieuwe IVF- kliniek in Purmerend; heel vooruitstrevend en modern!”

De Dijklander

Nico herkent zich in het profiel van ‘de Dijklander’ en waardeert de eigenschappen van zijn collega’s: “Nuchter, niet te ingewikkeld, met lef en oprechte interesse in patiënten en in elkaar. Het oprichten van een IVF-kliniek spreekt bijvoorbeeld echt van lef! Dat geldt zowel voor de collega’s die dit hebben opgepakt als voor de raad van bestuur die, ook in de moeilijke momenten, achter ons is blijven staan. Er komt heel wat bij kijken, maar dat de kliniek er nu is, dat is echt fantastisch.”

De betrokkenheid bij patiënten blijkt onder meer op momenten dat zij wensen hebben die buiten de protocollen vallen. “Hoewel de richtlijnen natuurlijk heel belangrijk zijn, kijken we of we daar – met het geboorteplan van de zwangere – gemotiveerd van af kunnen wijken. Bijvoorbeeld bij een zwangere die via een keizersnee in het ziekenhuis bevalt, maar toch het liefst door de eigen verloskundige wil worden begeleid. Daar zitten een paar praktische haken en ogen aan, maar we zullen in zo’n geval doorvragen waarom dit zo belangrijk voor haar is en het dan mogelijk proberen te maken. Hierbij geldt dat de goed geïnformeerde zwangere haar eigen keuze maakt waarbij het gezamenlijke doel is: een gezond kind en ouders met goede ervaringen.”

Wielerteam

Interesse in de collega’s vindt Nico ook belangrijk. “Die geven we bijvoorbeeld vorm via intervisie, zowel binnen de vakgroep als in regionaal verband. Ook zijn er vaste momenten in de dag ingebouwd waarop we elkaar spreken over het werk: de gezamenlijke dagstart en de overdrachtsmomenten, en een time-out en debriefing rondom een bevalling. Hierdoor is er een goede samenwerking gegroeid tussen dokters, verpleegkundigen en kraamassistenten; we vormen echt een team. Daarnaast ben ik samen met een chirurg betrokken geweest bij de oprichting van het Dijklander wielerteam, compleet met herkenbare tenues. Zo’n 45 ziekenhuismedewerkers hebben zich verzameld in een whatsappgroep en we fietsen gemiddeld eens in de twee weken met wie erbij kan zijn. Door samen te ontspannen kom je op een andere manier met elkaar in gesprek.”

Bekijk de vacatures voor Medisch specialist, aios en anios