Opleiden en onderzoek

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een eigen instituut voor opleidingen en onderzoek: het Leerhuis. Dat is hét expertisecentrum op het gebied van kennis maken en kennis delen binnen het ziekenhuis. Kennis delen door middel van onderwijs, opleiding en kennis- en informatieverstrekking. Kennis maken door middel van onderzoek, innovatie en evaluatie.

Ontwikkelen

Het Dijklander Ziekenhuis wil de ambitie die past bij een opleidingsziekenhuis verder ontwikkelen. En doet dit door zich met behulp van goed wetenschappelijk onderzoek, (para)medische en verpleegkundige behandelingen en zorg doorlopend te verbeteren.

Binnen het Leerhuis zijn alle bestaande vakinhoudelijke opleidings-, onderwijs-, leer- en onderzoeksactiviteiten gebundeld in één leerhuis. Opleiden, leren en onderzoek nemen een steeds belangrijker plaats in binnen onze ziekenhuisorganisatie. Het Leerhuis ondersteunt daarin de ambitie van het Dijklander Ziekenhuis. Het houdt toezicht op het onderwijs en de begeleiding van arts-assistenten, coassistenten, verpleegkundigen en stagiaires. Daarnaast stimuleert en faciliteert het wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis.

Het Dijklander Leerhuis op een rij:

  • verzorgt opleiding, onderwijs en onderzoek voor coassistenten en arts-assistenten. Het Leerhuis is ook het aanspreekpunt voor de universitaire ziekenhuizen;
  • verzorgt opleiding en onderwijs voor de verpleegkundigen en andere medisch gerelateerde beroepen en is daarnaast het aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen;
  • biedt bij- en nascholing en begeleiding;
  • faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek;
  • verzorgt medisch specialistisch vervolgonderwijs;
  • beheert het Skills-centrum en de medische bibliotheek.

Lees verder over: