Privacystatement voor sollicitanten Dijklander Ziekenhuis

Juni 2022

Dit Privacy Statement voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dijklander Ziekenhuis, gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te (1624 NP) Hoorn en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41235021, waarvan deel uitmakend locaties Hoorn en Purmerend (hierna het Ziekenhuis).

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Statement voor sollicitanten regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Statement sollicitanten wordt bovenaan altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Dijklander Ziekenhuis voor sollicitanten.

Naam: Stichting Dijklander Ziekenhuis

Bezoekadres Hoorn: Maelsonstraat 3 (1624 NP)
Bezoekadres Purmerend: Waterlandlaan 250 (1441 RN)
Postadres: Postbus 600, 1620 AR Hoorn
KvK-nummer: 41234021
Algemeen telefoonnummer: (H) 0229 - 257 257 / (P) 0299 - 457 457
Algemeen e-mailadres: info@dijklander.nl
Website: www.dijklander.nl

Heb je vragen of wil je gebruik maken van een van jouw individuele rechten? Neem dan contact op met recruitment@dijklander.nl

Voor andere vragen over privacy of deze verklaring, neem dan contact op met onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming (via: privacy@dijklander.nl)

Deze privacy verklaring voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dijklander Ziekenhuis (hierna: “Dijklander”), gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te (1624 NP) Hoorn en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41235021, waarvan deel uitmakend locaties Hoorn, Purmerend, Volendam en Enkhuizen (telefonisch bereikbaar via: 0229 - 257 257).

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg deze privacy verklaring voor sollicitanten regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het document staat  bovenaan altijd de laatste datum van wijziging.

In dit document informeren wij je over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten verwerken – al dan niet – via de website www.werkenbijdijklander.nl. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en dat je weet waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Het Dijklander Ziekenhuis houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Stichting Dijklander Ziekenhuis is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum.
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens over opleiding en ervaring: CV , getuigschriften, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
  • Beeldmateriaal, zoals foto’s op je cv of een video als je die voor je sollicitatie hebt toegestuurd.
  • De gegevens die je invult voor het aanmaken van een persoonlijk profiel/jobalert.
  • Om te beoordelen of het Dijklander Ziekenhuis een arbeidsovereenkomst wil aangaan met een sollicitant, heeft zij persoonsgegevens nodig van de sollicitant zoals een CV, NAW, controle identiteit, geldige VOG en mogelijk een assessment.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Afhandeling van werving- en sollicitatieprocedures
  • Om contact te leggen en onderhouden (telefonisch, per e-mail)
  • Voor het verzenden van afspraken en afspraakherinneringen.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Wij delen gegevens die je op basis van je sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Hiervoor vragen wij je van tevoren o m toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking

Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt Dijklander Ziekenhuis je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure.

Toekomstige vacatures

Ook kunnen wij, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, jouw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij jou kunnen benaderen voor andere beschikbare en ons inziens passende functies. Indien je een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres, zoekcriteria om de Jobalert te ontvangen.

Toestemming

Indien de verwerking niet gebaseerd kan worden op een van bovengenoemde doeleinden, zal het Dijklander Ziekenhuis om je toestemming vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het bewaren van je sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure. Eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Stuur hiervoor een bericht naar recruitment@dijklander.nl

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Dijklander Ziekenhuis bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat je persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een van bovengenoemde doeleinden.

Wij verwijderen je persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als  je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Heb je via de website aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures binnen je interessegebied, dan bewaren wij je e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat je hebt aangegeven dat je dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen. Als je solliciteert of een jobalert aanmaakt krijg je een persoonlijke pagina/ profiel. Je profiel op de website blijft 1 jaar bestaan. Deze periode kan jaarlijks worden verlengd met maximaal een jaar. Vlak voor einde van de periode ontvang je een e-mail met de vraag of je wilt verlengen. Je kunt je profiel altijd zelf verwijderen via je eigen persoonlijke pagina/profiel.

Voor sollicitanten die in dienst treden van het Dijklander Ziekenhuis geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Cookies en vergelijkbare technieken

Op www.werkenbijdijklander.nl maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Wij gebruiken functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden op haar website. Daarnaast plaatsen wij en derde partijen tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en je internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze websites volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan je interesses en profiel worden aangepast.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de sollicitatieprocedure vragen om toestemming voor het afnemen van referenties. Bij een referentie zal alleen gevraagd worden naar informatie die relevant is voor de uitoefening van de functie waarop je solliciteert.

Automatische besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Dijklander Ziekenhuis zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen Dijklander Ziekenhuis geldt dat medewerkers alleen je gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd volgens de laatste beveiligingsnormen. Als persoonsgegevens door een andere partij van Dijklander Ziekenhuis worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op inzage
Je heeft te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verzamelen.

Recht op correctie
Als blijkt dat je gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als je deze wil laten aanvullen dan heb je het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
Je kunt verzoeken om alle gegevens die wij over je hebben te verwijderen. Wanneer je een verzoek indient zullen wij de gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

Recht van bezwaar
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ook bezwaar maken tegen die verwerking.

Uitoefenen rechten
Om je rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met de afdeling recruitment, zij zijn bereikbaar via recruitment@dijklander.nl .

Recht om een klacht in te dienen
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy officer van Dijklander Ziekenhuis. Deze kun je bereiken op privacy@dijklander.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de interne toezichthouder: de Functionaris Gegevensbescherming van Dijklander Ziekenhuis in geval van klachten omtrent de verwerking van jouw gegevens vallende onder deze privacy verklaring. Deze kun je ook bereiken op bovengenoemd e-mailadres of direct via r.h.donders@dijklander.nl.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je gegevens door Dijklander Ziekenhuis. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie.

Vragen?

Als je nog inhoudelijke vragen hebt over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met recruitment@dijklander.nl.