Sollicitatieprocedure

Wanneer je hebt gesolliciteerd op een vacature via onze website dan ontvangt je direct een bevestiging. Na de sluitingsdatum, binnen een termijn van drie weken, wordt je geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Als we met jou willen kennismaken, krijg je een uitnodiging voor een gesprek.

Heb je vragen over je sollicitatie of de procedure, neem dan contact op met de afdeling HR services via psa@westfriesgasthuis.nl.

Lees hieronder meer over het vervolg van de procedure.

adviseur in gesprek

Het vervolg van de procedure

Als het gesprek positief is verlopen en wij jou als nieuwe collega willen aannemen en jij onze nieuwe collega wil worden, volgt het arbeidsvoorwaardengesprek. Je ontvangt van ons een uitnodiging hiervoor.

Het arbeidsvoorwaardengesprek

De volgende documenten neem je altijd mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Originele diploma’s, certificaten en getuigschriften van relevante opleidingen
  • BIG registratie als de functie die je gaat uitoefenen een BIG-registratie vereist.
  • Een kopie van je bankpas is nodig voor controle van het rekeningnummer.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om de professionaliteit van onze medewerkers en de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, vragen wij van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat er bij justitie geen relevante bezwaren bekend zijn voor het doel van de aanvraag. In dit geval het werken in een bepaalde functie bij ons ziekenhuis.

Het Dijklander Ziekenhuis bereidt de aanvraag online voor. Jij ontvangt daarna van Justis een mail en vraagt zelf de VOG aan. Je ontvangt dit document 3 a 4 weken na de aanvraag. De VOG moet voor aanvang van je werkzaamheden aanwezig zijn.