Dijklander Onderzoek Centrum

De volgen taken zijn gedelegeerd aan het DOC:

  • Het faciliteren van medisch wetenschappelijk onderzoek door middel van een infrastructuur in te richten voor de opstart, uitvoering, afronding en archivering van medisch wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander volgens geldende nationale (internationale) wet en regelgeving.
  • Het toetsen van onderzoek op lokale uitvoerbaarheid (niet-WMO-plichtig onderzoek wordt ook inhoudelijk getoetst). Er mag pas met een onderzoek gestart worden, oftewel proefpersonen geĆÆncludeerd, als er toestemming is van de Raad van Bestuur. Het DOC adviseert de Raad van Bestuur op de lokale uitvoerbaarheid.
  • Toezicht houden op de uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek. Een voorwaarde voor lokale RvB goedkeuring is dat de hoofdonderzoeker jaarlijks de voortgang van de studie rapporteert aan de RvB. Ook moet de beĆ«indiging van een studie aan de RvB gerapporteerd worden. 

Het DOC is het aanspreekpunt voor uitlopende onderwerpen binnen medisch wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis.