Toetsing

Bij uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek binnen het Dijklander Ziekenhuis, dient gewerkt te worden volgens het kwaliteitssysteem Medisch Wetenschappelijk Onderzoek. Het kwaliteitssysteem beschrijft de organisatie van wetenschappelijk onderzoek binnen het Dijklander Ziekenhuis. Het kwaliteitssysteem bestaat uit een kwaliteitshandboek, “standard operating procedures” (SOP’s) en aanverwante documenten en zijn te raadplegen in Zenya (alleen beschikbaar via intranet).

Toetsing raad van bestuur

Voordat een onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis van start mag gaan is toestemming van de raad van bestuur nodig. Dit geldt voor al het wetenschappelijk of verpleegkundig onderzoek met patiënten of met gegevens van patiënten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het DOC, dat op haar beurt de raad van bestuur van advies voorziet. Het indienen voor toetsing gebeurt via CASTOR SMS.

WMO Onderzoek

Niet-WMO Onderzoek

De lokale hoofdonderzoeker heeft via het document management systeem Zenya toegang tot specifieke werkinstructies van het DOC

Vragen over toetsing? Mail naar indieningDOC@dijklander.nl.

 

Voortgangs- en beëindigingsrapportages 

Na lokale toestemming van de raad van bestuur is de lokale hoofdonderzoeker van het Dijklander Ziekenhuis verplicht om jaarlijks een voortgangrapportage in te vullen.


Scholing

Dijklander medewerkers betrokken bij WMO onderzoek dienen geschoold te zijn in wet- en regelgeving. Voor de lokale hoofdonderzoeker geldt de verplichting dat hij/zij vermeldt staat in het WMO-GCP register. Er worden via het leerportaal verschillende trainingen beschikbaar gesteld.