'Persoonlijke ontwikkeling maakt het verschil'

Petra veling

‘DOORPAKKER’ Petra Veling-Hensen is hoofd van de afdeling HR Advies

Jarenlang was zij werkzaam in de luchtvaartbranche, totdat zij in 2020 besloot om de commerciële sector te verruilen voor de zorg. Het Dijklander Ziekenhuis bleek de perfecte match en nu – een paar jaar later – is zij nog altijd blij met haar keuze.

Duizendpoot

Bij haar start in het Dijklander Ziekenhuis, stond Petra direct voor een grote uitdaging. Niet alleen stond het ziekenhuis onder druk door de coronacrisis, ook was de rol van Hoofd HR Advies een compleet nieuwe functie die nog vorm moest krijgen. Hoewel het spannend was, heeft zij deze periode als positief ervaren. ‘Omdat de functie nog niet in beton was gegoten, hebben wij met elkaar de rol kunnen vormen tot wat het nu is. Ik stuur één team aan, HR Advies, waaronder de HR-adviseurs vallen, maar ook alles wat met arbeid en gezondheid te maken heeft. Sinds januari 2023 is hier Human Resource Development (HRD) aan toegevoegd. Leidinggeven vind ik superleuk, maar ik zou nooit een functie willen die alleen maar uit leidinggeven bestaat. Graag wil ik zelf ook met mijn handen in de klei staan.’ Naast het leidinggeven heeft Petra nog een aantal grote HR-projecten onder haar hoede. Zo is gezondheid op de werkvloer een belangrijk thema bij het Dijklander Ziekenhuis. De programma’s ‘Gezonder voelt beter’ en ‘De fitte medewerker’ dragen hieraan bij. Daarnaast maakt zij zich sterk voor team- en leiderschapsontwikkeling. 

Steentje in de vijver

Ook werkgeluk is van groot belang bij het welzijn van de medewerker. Zowel geestelijk als fysiek. Bij het introduceren van het thema werkgeluk, was Petra direct positief. Vanaf het eerste moment heeft zij vanuit HR het project van haar collega-Dijklanders Inge Bense en Claudia Engenhulst gesteund. Mede dankzij HR en het Leerhuis, heeft de functie van werkgelukcoach haar weg gevonden naar het Dijklander Ziekenhuis. ‘Ik vind het leuk als ik een steentje in de vijver kan gooien en dan zie dat er een kringetje ontstaat dat een steeds groter effect heeft.’ Verbeteren, veranderen en innovatie zijn dan ook drie pijlers die voor Petra centraal staan bij werkgeluk. Wanneer ik in mijn eigen team mensen met hun eigen ontwikkeling bezig zie, wij als team sterker worden of wanneer er als team mooie stappen worden gezet, word ik daar blij van. Ik vind het daarnaast heel fijn om een bijdrage te leveren – uiteraard beperkt, want ik sta niet zelf met mijn handen aan de bedden – maar om de zorg toegankelijk te houden. Ook het van de grond krijgen van nieuwe projecten, vind ik erg leuk. Naast het Dijklander Ziekenhuis, geeft mijn leidinggevende mij hierin de ruimte en het vertrouwen.

Koers vooruit

Met de intrede van het nieuwe besturingsmodel heeft het Dijklander Ziekenhuis een nieuwe koers ingezet. Leren en innoveren is hiervan een grote pijler. Onder de noemer ‘Dijkversterkers en Dijkfundamenten’ zijn er twee programma’s gestart waar Petra de programmamanager van is. Team- en leiderschapsontwikkeling staan hierbij centraal. ‘Op het moment dat je een nieuw model neerzet, betekent dat per definitie dat je met andere mensen gaat samenwerken, maar ook dat je andere rollen krijgt. Daar zijn deze programma’s op gericht. Leren in de praktijk is daarbij een belangrijk onderdeel. Alles is ingesteld vanuit de positieve psychologie. Wij willen graag gebruikmaken van wat er al is en daarop voortborduren. Focus op de kwaliteiten die onze mensen al hebben en inzoomen op hoe deze kwaliteiten nog meer kunnen worden ingezet. Deze programma’s zijn onder andere de sleutel om echt het verschil te gaan maken in de zorg. Samen met de mensen die je in huis hebt. Niet alleen van meerwaarde voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf. Het vormt de basis waarmee je als ziekenhuis klaar kunt zijn voor de toekomst.’

Vooruitgang en jezelf blijven ontwikkelen: beide zijn voor Petra erg belangrijk. ‘In het ziekenhuis krijg je de kans om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Ik probeer mijn eigen team ook te stimuleren om dit te blijven doen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook zeker persoonlijke ontwikkeling maakt gewoon het verschil. In het Dijklander Ziekenhuis zijn hier volop de mogelijkheden voor.’

 

Bekijk de vacatures voor Management, staf en ondersteuning